Naše služby

Spektrum výkonov, ktoré realizujeme, umožňuje komplexnú stomatologickú starostlivosť. Pacientom poskytujeme vstupné vyšetrenie, preventívne prehliadky, konzultácie a poradenstvo, vyšetrenie pomocou digitálneho RTG, a ďalej výkony v oblastiach:
  • záchovná stomatológia - ošetrenie zubného kazu, výplne
  • estetická stomatológia - biele výplne, fazety
  • endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov modernými technológiami
  • pedostomatológia - ošetrenie detského pacienta, pečatenie (sealing) zubov, 
  • protetika - celokeramické a kovokeramické korunky a mostíky, snímateľné náhrady
  • dentoalveolárna chirurgia - extrakcie mliečnych a trvalých zubov, dekapsulácie
  • bielenie zubov
  • dentálna hygiena - odstránenie zubného kameňa, leštenie (polishing) výplní