Ceny

Kód Názov výkonu Cena výkonu € Hradí pacient   € Hradí ZP    €
  Vyšetrenie a administratívne výkony      
     
         
D01 Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 25,00   24,60
D02 Preventívna stomatologická prehliadka 13,00   12,30
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 25,00   24,60
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka 11,00   9,03
D11 Akútne vyšetrenie 4,50   4,10
D37 Krátky administratívny výkon 4,00   3,32
D52 Rtg intraorálna snímka - klasická 4,50   4,10
  Rtg intraorálna snímka (RVG - Apixia) - digitálna 11,00 6,00 4,10
         
A02 Injekčná anestézia - infiltračná 8,00   4,92
  Povrchová slizničná anestézia 2,00 2,00  
  Intraligamentárna anestézia 10,00 10,00  
  Skúška vitality zuba 1,50 1,50  
  Vyšetrenie fokusov na vyžiadanie 12,00 12,00  
         
  Konzultácia do 30min 15,00 15,00  
  Študijný model plus analýza 25,00 25,00  
         
  Záchovná stomatológia      
         
V20 Dočasné ošetrenie zubného kazu 4,00   4,10
  Dočasné ošetrenie zubného kazu vyššieho radu 14,00 10,00 4,10
         
  Pečatenie fisúr 10,00 10,00  
  Kompozitná výplň - mliečny zub 15,00 15,00  
         
V01  Jednoplôšková výplň, 70% AM tab. malá 24,00 15,00 8,20
V01  Jednoplôšková výplň, 70% AM tab. veľká 28,00 19,00 8,20
         
V02  Dvojplôšková výplň, 70% AM tab. malá 37,00 18,00 18,04
V02  Dvojplôšková výplň, 70% AM tab. veľká 42,00 23,00 18,04
         
V03  Trojplôšková výplň, 70% AM tab. malá 44,00 21,00 22,14
V03 Trojplôšková výplň z.70%AM tabl. veľká 49,00 26,00 22,14
         
V05 Fotokomp. - jedna pl., vyšší rad, frontálny úsek 24,00 15,00 8,20
  Fotokomp. -jedna pl., vyšší rad, malá - distálny úsek 20,00 20,00  
  Fotokomp. -jedna pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek 30,00 30,00  
         
V06 Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, frontálny úsek 39,00 20,00 18,04
  Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, malá - distálny úsek 35,00 35,00  
  Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek 45,00 45,00  
         
V07 Fotokomp. - tri pl., vyšší rad, frontálny úsek 48,00 25,00 22,14
  Fotokomp. - tri pl.,  vyšší rad, malá - distálny úsek 45,00 45,00  
  Fotokomp. - tri pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek 55,00 55,00  
         
  Rekonštr. korunky- priama AMG tbl. 50,00 50,00  
  Rekonštr. korunky- priama fotokompozit malá 70,00 70,00  
  Rekonštr.korunky- priama fotokompozit veľká 100,00 100,00  
  Sandwichová výplň malá 40,00 40,00  
  Sandwichová výplň veľká 60,00 60,00  
  Zhotovenie fazety z volnej ruky 35,00 35,00  
  Zhotovenie individualizovanej fazety z voľnej ruky 60,00 60,00  
  Dlahovanie zubov fibresplint cena za 3 zuby 90,00 90,00  
  Dlahovanie zubov fibresplint cena za 6 zubov 150,00 150,00  
  Použitie kofferdamovej blany 12,00 12,00  
         
  Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov      
         
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 7,00   6,56
  Trepanácia jednokoreň. zuba  inštrumentami Protaper 22,00 14,50 6,56
  Trepanácia vlackoreň. zuba  inštrumentami Protaper 34,00 26,50 6,56
         
V41  Endodontické ošetrenie jednokoreň. zuba (Thermafil + sealer)  po 3-ku 60,00 30,00 24,60
  Endodontické ošetrenie premolára (Thermafil + sealer) 70,00 40,00 24,60
         
V42  Endodontické ošetrenie molára (Thermafil + sealer) 125,00 75,00 49,20
         
  Reendodoncia - príplatok za 1 kanál 8,00 8,00  
         
  Dentálna hygiena a profylaxia      
         
  Profesionálna dent. hygiena celý chrup 50,00 24,00 24,60
  Profesionálna dent. hygiena 1/2 chrupu 27,00 14,00 12,30
         
N03 Odstránenie zub. povlaku alebo zub. kameňa 1 sextant 5,00   4,10
  Odstránenie zub. povlakov a pigm. škvŕn Air Flow 35,00 35,00  
  Uzavretá kyretáž 1 zub 10,00 10,00  
         
  Vnútorné bielenie devitál. zuba 30,00 30,00  
  Bielenie zubov nižší rad 80,00 80,00  
  Bielenie zubov vyšší rad 135,00 135,00  
         
N11 Lokálna fluorid., inštruktáž 17,00   16,40
         
P07 Lokálne ošetrenie gingívy 5,00   4,10
P05 Odstránenie miestneho dráždenia 5,00   4,10
  Dezinfekcia parodontálneho vačku 5,00 5,00  
  Rekonturácia AM výplne 2,50 2,50  
  Ošetrenie citlivých krčkov lakom za 1 zub 6,00 6,00  
         
  Chirurgická stomatológia      
         
E01 Extrakcia mliečneho zuba 5,00   4,92
  Extrakcia mliečneho zuba s luxátorom 7,50 2,50 4,92
E11 Extrakcia trvalého jednokoreň. zuba 9,00   8,20
  Atraumat. extr trvalého jednokor. zuba s luxátorom.gelatamp 24,00 15,00 8,20
E12 Extrakcia viackoreňového zuba 13,00   12,30
  Atraumaticka extrakcia viackor. zuba s luxátorom .gelatamp 36,00 23,00 12,30
  Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti 60,00 60,00  
         
E21 Extrakcia neplánovaná chirurgická 21,00   20,50
  Atraumaticka neplán chirurg extrakcia s luxátorom, gelatamp 61,00 40,00 20,50
         
E31 Dekapsulácia zuba + lokálne ošetrenie 10,00   6,56
E51 Zastavenie poextrakčnáho krvácania 10,00   9,84
E61 Ošet. a kontrola po zákroku dentoalv. chir 5,00   4,10
E63 Chirurgická revízia rany 10,00   9,84
E14 Sutura extrakčnej rany 5,00   4,10
  Sutura extračnej rany približ. steh - vstrebateľné šitie 15,00 11,00  
  Sutura slizničnej rany - vstrebateľné šitie 15,00 15,00  
  Ošetrenie suchého lôžka Alveogyl 10,00 10,00  
  Resekcia koreň hrotu s použitím augmentačných mat. od 130,00 130,00  
C07 Ošetrenie sťaž. prer. zuba múdrosti 5,00   4,62
C41 Intraorálna incízia 10,00   9,84
  Gingivektómia každý zub 5,00 5,00  
  Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 28,00 28,00  
  Otvorená kyretáž - každý zub 40,00 40,00  
  Odstránenie vlajúceho hrebeňa 40,00 40,00  
  Prehĺbenie vestibula 90,00 90,00  
         
  Stomatologická protetika      
         
F01 Návrh protetickej práce 25,00   24,60
F63 Stiahnutie fixnej náhrady - každý pilier 12,50 7,50 4,92
  Nasadenie fixnej náh. - každý pilier 7,00 7,00  
  Nasadenie fixnej náh. cement vyšší r. (za každý pilier) 16,00 16,00  
  Nasadenie fixnej náh. cement duálne tuhnúci (za každý pilier) 30,00 30,00  
  Nasadenie faziet plus individualizácia 55,00 55,00  
         
  Zavedenie parapulpálneho čapu EDENTA 12,00 12,00  
  Zavedenie radikulárneho čapu ANTHOGYR 25,00 25,00  
  Zavedenie intrapulpálneho čapu FIBREGLASS 40,00 40,00  
  Nadstavba čapu z PARACORE 29,00 29,00  
         
20201 Celková snímateľná náhrada (iné zuby) 205,00 80,50 124,00
20202 Čiastočne snímateľná náhrada (iné zuby) 175,00 80,00 93,02
  Strmeňová konštrukcia - horná 85,00 85,00  
  Strmeňová konštrukcia - dolná 65,00 65,00  
  Platňová konštrukcia - horná 95,00 95,00  
  Transparentné podnebie 20,00 20,00  
  Preleštenie úprava v ambulancii 5,00 5,00  
41109 Rebazácia priama 50,00 50,00  
  Rebazácia nepriama 80,00 80,00  
41109 Spona celoliata - iná 19,00 9,50 8,61
  Spona kombinovaná - iná 16,00 6,50 8,61
  Dentaflex totálna náhrada 240,00 240,00  
  Dentaflex parciálna náhrada 290,00 290,00  
  Medzerník do 4 zubov 45,00 45,00  
         
12101 Provizórna korunka zhotovená v amb. 20,00 20,00  
  Proviz. korunka zhotovená v lab. 30,00 30,00  
         
12105 Korunka (medzičlen) plášťová liata od 4-ky 86,00 68,00 17,41
12101 Korunka (medzičlen) fazetovaná štand. živica po 3-ku 90,00 70,00 19,20
12105 Korunka (medzičlen) fazetovaná štand. ž.od 4-ky 91,00 73,00 17,41
12101 Korunka (medzičlen) fazetovaná špec. ž. po 3-ku 100,00 80,00 19,20
12105 Korunka (medzičlen) fazetovaná špec. ž. od 4-ky 100,00 82,00 17,41
12101 Korunka (medzičlen) kovokeramická  po 3-ku, schodíková preparácia 170,00 150,00 19,20
  Korunka (medzičlen) kovokeramická  od 4-ky, schodíková preparácia 176,00 158,00 17,41
  Korunka (medzičlen) kovokeram. schodík - použitie 2 vláken 190,00 190,00  
  Korunka (medzičlen) kovokeram. schodík - použitie 2 vl. individual. 240,00 240,00  
  Korunka celokeramická / medzičlen 280,00 250,00  
  Korunka celokeramická / medzičlen - individualizovaná 330,00 300,00  
         
  Sklenený pilier 150,00 150,00  
         
  Fazeta celokeramická 220,00 220,00  
  Fazeta celokeramická, individualizovaná 270,00 270,00  
         
  Lokálne vyartikoulovanie chrupu 5,00 5,00  
  Celkové vyartikulovanie chrupu 15,00 15,00  
  Nočná náhryzová dlaha proti bruxizmu 35,00 35,00  
         
  Odtlačok alginát 12,00 12,00  
  Odtlačok funkčný 15,00 15,00  
  Odtlačok interalveolárne vzťahy 10,00 10,00  
  Odtlačok silikónový - nižší rad 30,00 30,00  
  Odtlačok silikónový - vyšší rad 60,00 60,00  
  Odtlačok polyéter 65,00 65,00  
         
         
         
  Ceny protetických výkonov sa môžu meniť v závislosti od ceny zubného laboratória.